top of page

מה הם הייתרונות בכל מסלול הגשת פטנט? האם הגשת PCT היא באמת כל כך מומלצת? השוואת אפשרויות הגשת פטנט

בשנים האחרונות נוצרה דעה רווחת בקרב ממצאים ומשקיעים רבים שבהגשת פטנט במסלול PCT הייתרונות תמיד יגברו על החסרונות.

במאמר זה נחשוף את המשמעויות השונות של מסלולי ההגשה העיקריים, ונבחין בין סוגי ההמצאות והממצאים לצורך התאמת המסלול האולטימטיבי לכל אחד מהם.

בואו נגלה מהן אפשרויות הגשת הפטנט המומלצות, ועבור מי.


הקדמה


הגנת פטנט מתקבלת באמצעות בעלות על פטנט מלא (באנגלית: provisional Non).

הפטנט נאכף על ידי רשויות הפטנטים בהן הוגשה ואושרה הבקשה, כך שההגנה היא טריטוריאלית בלבד על בסיס המדינות בהן הוגש הפטנט.


בעליה של המצאה חדשה ירצה להשיג את הגנת הפטנט המקיפה ביותר.

מעבר לניסוח מקצועי של הפטנט עצמו, רמת בשלות ההמצאה והיבטיה המסחריים ישפיעו על תהליך ההגשה המתאים ביותר עבור אותה ההמצאה.

בשלות ההמצאה מובילה ל2 גישות הגשה שונות, כל אחת מהן מתכננת באופן שונה את ההגעה לפטנט מלא בכל אחת מהמדינות הרצויות כאמור, היעד הוא קבוע, אך הדרך אליו שונה.


המצאה בבשלות גבוהה – הגשות  Provisional Non ישירות במדינות היעד:

  1. "המצאה סגורה" – בעל ההמצאה לא מתכוון לשנות את מרכיביה.

  2. "חשש מתחרות" – הממציא מכיר את השווקים הרלוונטיים ואף דורש הגנה מהירה.


במצב זה נרצה לבצע את ההגשה היעילה ביותר, הוודאות הגבוהה מאפשרת להגיש ישירות במדינות הרצויות ולחסוך בעלויות.


המצאה בבשלות נמוכה – הגשת Provisional או provisional Non בודד + PCT:

  1. המצאה שעדיין בפיתוח, טרם גובשו כל מרכיביה, אולם יש כבר מרכיבים ידועים עליהם רוצים להגן עד סיום הפיתוח. .

  2. המצאה מגובשת אך שטרם ברור הכיוון העסקי שלה. במצב זה נרצה להימנע מלמהר ולהגיש במדינות שלא יתאמו את החזון העסקי של המשקיעים העתידיים.


  • במצב זה נרצה לקבל הגנה זמנית או להתחיל בתהליך ההגשה, אך להשאיר אפשרות להוסיף מרכיבים נוספים ולבחור בהמשך מדינות נוספות. לצורך כך המסלול המומלץ יהיה הגשה של בקשה מלאה במדינה אחת, אשר תקנה 12 חודשים בהן "משוריינת" קדימות הגשה. (ניתן להגיש פטנט זמני במקום פטנט מלא לצורך השארת אפשרות להוספת מרכיבים).

  • בסוף 12 החודשים, ביצוע הגשה של PCT , תקנה 18 חודשי קדימות נוספים במסגרת תהליך חיפוש בין לאומי, אשר רק בסופם יידרש הממציא להגיש במדינות הרצויות.


תהליך הגשת Utility פטנט (Provisional Non) באופן ישיר

פטנט מלא, המוגש בכל אחת מהמדינות הרצויות. התהליך כולל קבלת דוח חיפוש, ייעוץ מקצועי, ניסוח טיוטת פטנט מלאה עבור כל אחת מהמדינות, והגשה.

בדרך כלל משרדי פטנטים אחרים גובים עלות ניסוח מלאה עבור כל אחת מההגשות ואפשרות זו הופכת ליקרה ביותר. לעומת זאת, ב-Gnovely אנו מתאימים את טויטת הפטנט למגוון מדינות (ארה”ב, אירופה, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד, ישראל, קנדה, הודו) ללא עלות נוספת, והופכים את אפשרות זו לאטרקטיבית ופשוטה באופן יחסי.
תהליך הגשת פטנט מלא

תהליך ה- PROVIOSNAL PATENT APPLICAION

מומלץ להמצאות שעדיין בפיתוח וכיוונן טרם נחלט. מאפשר “לשריין” את הזכות להגיש פטנט על מה שכבר ידוע לנו, ל12 חודשים בכל פעם, עד להגשת הפטנט המלא, או בקשת PCT. מוגש בארה”ב אך מוכר ברוב המדינות. ב GNOVELTY כולל דוח חיפוש, ייעוץ מקצועי, ניסוח פטנט והגשתו.
תהליך PROVISIONAL פטנט


תהליך הגשת פטנט (Utility (Provisional Non במסלול PCT

הגשת פטנט שלם / זמני במדינה אחת. על בסיס הגשה זו מגישים בקשת PCT.

PCT הוא תהליך בחינה בין-לאומי לאחריו מגישים את הפטנט במדינות הרצויות. מעניק יותר זמן (סך הכל 30 חודשים) להחליט באילו מדינות להגיש את הפטנט. כולל קבלת דו"ח בחינה בינלאומי על בסיסו ניתן לבצע שינויים מסויימים לקראת ההגשות. במשרדי פטנטים אחרים עלות ההגשות הישירות גבוהות, לכן ממציאים רבים בוחרים להתחיל בעלות הנמוכה יחסית של PCT, עד להשגת ההשקעה. אפשרות זו בהחלטת תקנה יותר זמן להבנת הכיוון העסקי של ההמצאה טרם הגשת פטנט מלא במדינות השונות.
תהליך פטנט PCTלסיכום

בדרך כלל הבחירה במסלול PCT מתרחשת בעקבות העלויות הגבוהות שנגבות בעבור ניסוח הפטנט לכל אחת מהמדינות. אנחנו בGNOVELTY מאפשרים לקבל ניסוח המתאים למגוון מדינות, ללא עלות נוספת, בנוסף לעלויות הגשה נגישות ביותר.

מה שמותיר לPCT רק את ייתרון "קניית הזמן" בו ניתן להבין את הכיוון העסקי והגיאוגרפי.

16 צפיות0 תגובות

Comments


גלה את שירותי הIP המקוונים של Gnovelty

עוד מGnovelty

הירשמו לקבלת עדכונים

תודה!

bottom of page